Poetul latin Ovidius, despre limba geților: graiul cel sălbatic, străin de limba noastră

Unele dintre cele mai interesante informații despre limba geților ni le-a lăsat poetul Ovidius exilat la Tomis de către împăratul Augustus, scrie Historia. Foarte importante pentru noi sunt referirile lui Ovidius referitoare la limba geților, mai scrie publicația: Am menționat anterior că Ovidius era un om de o vastă cultură, cunoscător de latină și de greacă. Totuși, din scrierile sale rezultă foarte clar că limba geților diferă complet de latină și de greacă. Dacă în cazurile când descrie frigul, condițiile de trai sau barbaria geților am putea să-l acuzăm de subiectivism și exagerare, nu există absolut deloc această suspiciune în cazul spuselor sale despre limba geților. Citatele din poemele lui Ovidius sunt destul de clare în acest sens.

După o perioadă petrecută acolo, printre geți, Ovidius spune: „Mai aș putea în limba getică să scriu”, mai ales fiindcă „… pentru limba noastră pe-aice nu-s urechi!”. Geții nu au deprins nici greaca, iar de latină nici nu poate fi vorba: „… graiul cel sălbatic, străin de limba noastră,/Și care biruit-a și vorbele grecești”.

Ovidius se simte frustrat de faptul că nu se poate înțelege deloc cu geții: „Și ei vorbesc o limbă corcită între dânșii:/Nu pot decât prin semne cu ei să mă-nțeleg./Eu sunt aice barbar: nu mă pricepe nime/Și geții râd ca proștii de graiul meu latin”.

Peste ceva vreme, scrie: „Tot locu-i plin de barbari./Ce urlet ca de fiară!/Tot locu-i plin de glasuri sălbatice de geți./Chiar limba mea de-acasă mi-e teamă c-am uitat-o,/Căci astăzi ca sarmații și geții eu vorbesc”. În fine, după șase ani petrecuți la Tomis, scrie: „Eu, de-atâta vreme, și limba le-o vorbesc” și „… am scris în graiul getic,/Cuvintele barbare le-am pus în vers latin!”. Dacă acest lucru e adevărat, nu putem decât să ne gândim cu tristețe că acele scrieri ale lui Ovidius s-ar fi putut păstra undeva, la fel ca restul operelor sale, și am fi avut astfel ocazia să știm măcar parțial cum suna limba geților.

Citește Cronica Zilei cu încredere